Archive for Filipino

Float, float, float!

Gaano
man
kalalim
ang

ilog

dagat

o karagatan,

lagi
mo
sanang
tatandaan:
hanggang dibdib lang
ng pato yan!

Float, little duck, float!!!

Advertisements